Izvajanje operacije preko javnega razpisa “E-POSLOVANJE 2019-2022”

Operacija “E-Poslovanje Essentia Pura” je sofinancirana preko javnega razpisa “E-POSLOVANJE 2019-2022” in sicer v okviru ukrepov:

  • Digitalizacija nastopov na sjemih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Splente trgovine
  • Produktno-prodajni video,
  • Krepitev kompetenc-usposabljanja

Cilj javenga razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavtivijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnost MSP pri vstopu oziroma širitivi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige in na nove trge ter povečanje mednarnodne konkurenčnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.