Superkritična Ekstrakcija CO2 Essentia Pura

Oglejte si notranjost proizvodnega obrata Essentia Pura, kjer se tehnologija CO2 superkritične ekstrakcije uporablja za proizvodnjo najkakovostnejših izvlečkov iz bioaktivnih sestavin, kot so zdravilne rastline, zelišča in začimbe.

NOVICA O IZOBRAŽEVANJU V SKLOPU IZVAJANJA PROJEKTA E-POSLOVANJE 2019-2022

Podjetje ESSENTIA PURA je v času izvajanja projekta »digi Essentia Pura«, ki je bil sofinanciran v sklopu E-POSLOVANJA 2019-2022  s strani RS in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), izvajalo usposabljanje v okviru UKREPA 6-KREPITEV KOMPETENC.

S strani izvajalca so bile predstavljene tematike na temo:

  • Uporabe novih modelov za vzpostavljanje prodajnih poti ter usposabljanje o učinkovitih procesih ustvarjanja vrednosti ter ostale tematsko povezljive tematike iz sklopa 1.
  • Usposabljanje je bilo izvedeno v avgustu 2022.

Izvajanje operacije preko javnega razpisa “E-POSLOVANJE 2019-2022”

Operacija “E-Poslovanje Essentia Pura” je sofinancirana preko javnega razpisa “E-POSLOVANJE 2019-2022” in sicer v okviru ukrepov:

  • Digitalizacija nastopov na sjemih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Splente trgovine
  • Produktno-prodajni video,
  • Krepitev kompetenc-usposabljanja

Cilj javenga razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavtivijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnost MSP pri vstopu oziroma širitivi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige in na nove trge ter povečanje mednarnodne konkurenčnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.